09128613170شنبه تا ۵ شنبه 10:00 - 20:00

برگزاری تمامی دوره های تخصصی میکروتیک و سیسکو

حرفه‌ای باشید

امکان برگزاری آزمون های بین المللی تمامی دوره ها

برگزاری تمامی دوره های تخصصی میکروتیک
MTCNA - MTCRE - MTCTCE - MTCUME - MTCWE - MTCINE - MTCIPv6 - MTCSE - MTCASE
و همچنین دوره های تخصصی سیسکو
CCNA , CCNP , CCIE
در رشته های مختلف
Routing And Switching - Data Center - Collaboration

دوره های تخصصی در حال ثبت نام:

MTCNA
آنلاین (لایو)!

تاریخ برگزاری :
يكشنبه 1399/05/19
محل برکزاری : تهران
آموزشگاه ارژنگ
ساعت برگزاری : 17:30 تا 21:00
مدرس: سید احمد شاه نعمت اله
-
-

MTCINE

تاریخ برگزاری : -
محل برکزاری : تهران
ساعت برگزاری : 14:30 تا 19:30
مدرس: سید احمد شاه نعمت اله
به همراه آزمون بین المللی
یک عدد لایسنس لول 4 رایگان

MTC - Pack

MTCRE - MTCTCE
MTCUME - MTCWE
تاریخ برگزاری : -
محل برکزاری : تهران
ساعت برگزاری : 14:30 تا 19:30
مدرس: سید احمد شاه نعمت اله
به همراه آزمون بین المللی
یک عدد لایسنس لول 4 رایگان

MTCIPv6E

تاریخ برگزاری : -
محل برکزاری : تهران
ساعت برگزاری : 14:30 تا 19:30
مدرس: سید احمد شاه نعمت اله
به همراه آزمون بین المللی
یک عدد لایسنس لول 4 رایگان

MTCNA

آنلاین (لایو)!

تاریخ برگزاری :
پنجشنبه 1399/06/20
محل برکزاری : تهران
ساعت برگزاری : 09:00تا 14:00
مدرس: سید احمد شاه نعمت اله
به همراه آزمون بین المللی
یک عدد لایسنس لول 4 رایگان

چه راهکاری نیاز دارید؟

آموزش

طراحی مراکز داده

طراحی مرکز تماس

آزمون های بین المللی

در عرض ۴ ماه متخصص شبکه شوید

شرکت در دوره های متداول تخصصی شما را به یک متخصص تمام عیار تبدیل خواهد کرد

0

تعداد کلاس ها میکروتیک در سال

0

تعداد کلاس های سیسکو در سال

0

تعداد مدارک بین المللی میکروتیک که تاکنون صادر شده است

0

تعداد دانشجو تاکنون

بستن منو